กลุ่มบริหารงานบุคคล

เขียนโดย Super User
ฮิต: 5200
 

 

นางสาวอรวรรณ  สายกระซิบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ถนนสุวรรณภูมิ-ยโสธร หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ
หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร : 045-756628

 

นายปัญจพงษ์  สมสาร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ถนนสุวรรณภูมิ-ยโสธร หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ
หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร : 045-756628

 

 

ส.ต.ท.หญิงวชิราภรณ์  บุญทศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ถนนสุวรรณภูมิ-ยโสธร หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ
หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร : 045-756628

 

นายวุฒิชัย  นามวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ถนนสุวรรณภูมิ-ยโสธร หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ
หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร : 045-756628

 

 

นางสาวอัญชลี  พรรษา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ถนนสุวรรณภูมิ-ยโสธร หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ
หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร : 045-756628

 

หมวด: