หน่วยตรวจสอบภายใน

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1958


นางสร้อยทิพย์  ควรหัตถ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

หมวด: