OIT

เขียนโดย Super User
ฮิต: 4877

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก

2. แบบประเมินทาง (ลับ) ข้อ 9