OIT

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2269

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ