หมู่ ที่ 10 ต.สำราญ อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000

045-714 293
yasoedu@gmail.com

เขียนโดย Super User

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งสอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศ กศจ.ยโสธร ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เขียนโดย Super User

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561  (รอบที่ 3)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เขียนโดย Super User

ด้วย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ -๑๕, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จ.กรุงเทพฯ และ ห้องแกรนด์ ไดมอน บอลลูม, อินแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอนจำนวน ๕๐๐ - ๑๐๐๐ ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒     โครงการ “Early Childhood” ครั้งที่ ๒

          วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒           โครงการ “English Language” ครั้งที่ ๑

          วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒           โครงการ “Thailand’s Education Leader Symposium ๒๐๑๙” ครั้งที่ ๖

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aksorn.com/teachingforum2019 ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และคณะผู้จัดงานฯ ยินดีสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารประกอบการสัมมนา (ไม่รวมถึงค่าที่พัก และค่าเดินทาง)

เขียนโดย Super User

ผลการพิจารณาย้ายตามมติ กศจ.ยโสธร ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

 

เขียนโดย Super User

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
เรื่อง ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562
ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

รายละเอียดดังแนบ