OIT

เขียนโดย Super User
ฮิต: 3087

ผลการพิจารณาอนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตามมติ กศจ.ยโสธร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Attachments:
Download this file (Image121020112345.pdf)Image121020112345.pdf[ ]445 kB