หมู่ ที่ 10 ต.สำราญ อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000

045-714 293
yasoedu@gmail.com

เขียนโดย Super User

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 

ทั้งนี้ ท่านสามารถขอดูคะแนนได้ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้(วันที่ 6 ตุลาคม 2563)

แบบฟอร์มตามแนบ

Attachments:
Download this file (แบบฟอร์ม.pdf)แบบฟอร์ม.pdf[ ]25 kB
เขียนโดย Super User

ผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีปกติ)
รอบที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามมติ กศจ.ยโสธร
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Attachments:
Download this file (Image121020112249.pdf)Image121020112249.pdf[ ]2152 kB
เขียนโดย Super User

ผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)
รอบที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ตามมติ กศจ.ยโสธร
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เขียนโดย Super User

ผลการพิจารณาอนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตามมติ กศจ.ยโสธร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Attachments:
Download this file (Image121020112345.pdf)Image121020112345.pdf[ ]445 kB
เขียนโดย Super User

ประชาสัมพันธ์ลิงค์ตรวจสอบคะแนน ภาค ก ข ครูผู้ช่วย 63 เท่านั้น

คลิกเข้าตรวจสอบได้ที่นี้