หมู่ ที่ 10 ต.สำราญ อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000

045-714 293
yasoedu@gmail.com

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร