หน้าหลัก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 7053

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้