หน้าหลัก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 7549

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ
และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ