หน้าหลัก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 3248

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ