หมู่ ที่ 10 ต.สำราญ อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000

045-714 293
yasoedu@gmail.com

เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดดังแนบ

เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

การประกวดบทความ การจัดงาน "๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ" 

          จังหวัดยโสธร ขยายเวลาการประกวดบทความ การจัดงาน "๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ" ผู้ประสงค์ส่งบทความเข้าร่วมประกวด ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ถนนสุวรรณภูมิ - ยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หรือดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร http://www.ystpeo.moe.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดดังแนบ

เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2564)