หน้าหลัก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 650

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธรเป็นประธานพิธีเปิด และเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาโครงการปรับกระบวนคิดสร้างสังคมสุจริต

ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.ยโสธรโดยได้รับเกียรติจาก นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษและคณะเป็นวิทยากร มีบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้