หมู่ ที่ 10 ต.สำราญ อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000

045-714 293
yasoedu@gmail.com

เขียนโดย Super User

โครงการปลุกจิตสำนึก ผนึกพลังส่งเสริมคุณธรรม ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ภายใต้โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดย ดร.กิตติภัทท์  ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร นายบุญสนอง  พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรในสำนักงาน (ช่วงเช้า) รับฝังบรรยายพิเศษ "ธรรมะพัฒนาองค์กร" จากพระมหาวิชาญ  สุวิชาโน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ช่วงบ่าย) รับฟังการบรรยาย "บทบาท อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการป้องกันทุจริตภาครัฐ" จากนายอดุลย์  วันดี ผู้อำนายการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ตามโครงการปลุกจิตสำนึกผนึกพลังส่งเสริมคุณธรรม ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

 

เขียนโดย Super User

ภาพกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาจัดกิจกรรมวันที่ครู ครั้งที่ 64
ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://gg.gg/gc0rx

 

เขียนโดย Super User

ประมวนผลภาพ

การอบรมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-Office)
วันที่  ๒๓  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔  อาคาร ๕  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรจัดอบรมตามโครงการ “การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
(My-Office)” โดย นายทวีรัตน์  เทพนะ ครูช่วยราชการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ เป็นวิทยากรให้ความรู้  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารบรรณโรงเรียนเอกชน บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารบรรณในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในจังหวัดยโสธร จำนวน ๓๒ คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔  อาคาร ๕  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

เขียนโดย Super User

ภาพกิจกรรม

การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชี กศจ.ยโสธร (รอบที่ 6)

วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ยโสธร เขต 1

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://gg.gg/gc0oq

 

 

เขียนโดย Super User

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธรเป็นประธานพิธีเปิด และเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาโครงการปรับกระบวนคิดสร้างสังคมสุจริต

อ่านเพิ่มเติม: โครงการปรับกระบวนคิดสร้างสังคมสุจริต