หมู่ ที่ 10 ต.สำราญ อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000

045-714 293
yasoedu@gmail.com

เขียนโดย Super User
หมวด:

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศง ๒๕๖๒ โครงการจัดจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้

Attachments:
Download this file (เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.62.pdf)ประกาศ กศจ.ยโสธร[เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง]612 kB
เขียนโดย Super User
หมวด:

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศง ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้

Attachments:
Download this file (CCF25022562.pdf)ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร[เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง]482 kB